Dziedzina nauk chemicznych

Wiktor Bukowski, prof. dr hab. inż.

technologia chemiczna, kinetyka i kataliza

Paweł Chmielarz, dr hab. inż.

Nauki chemiczne: technologia polimerów

Marcin Chutkowski, dr inż.

Inżynieria chemiczna i procesowa, modelowanie procesów z udziałem materiałów proszkowych metodą DEM (Discrete Element Method), badania własnosci przetwórczych materiałów proszkowych, modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w chromatografii (HPLC, UPLC, SFC)

Maciej Heneczkowski, dr hab. inż.

Inżynieria materiałów polimerowych, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Krzysztof Kaczmarski, prof. dr hab. inż.

Inżynieria chemiczna: inżynieria reakcji chemicznych, chromatografia preparatywna, ekstrakcja.

Jan Kalembkiewicz, prof. dr hab. inż.

Chemia i fizykochemia materiałów odpadowych, analiza i analiza śladowa w przemyśle i środowisku, chemia nieorganiczna, chemia związków kompleksowych.

Ewa Lipińska, dr inż.

ochrona środowiska

Jacek Lubczak, prof. dr hab. inż.

Reakcje z udziałem oksiranów i węglanów alkilenowych, otrzymywanie polieteroli do termoodpornych tworzyw poliuretanowych, roztwarzanie trudno rozpuszczalnych związków azacyklicznych w celu zwiększenia ich reaktywności.

Mariusz Oleksy, prof. dr hab. inż.

Inżynieria materiałów polimerowych: nanonapełniacze, nanokompozyty; przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Roman Petrus, prof. dr hab. inż.

Inżynieria chemiczna: wymiana masy płyn-płyn, płyn–ciało stałe; procesy absorpcji, adsorpcji, ekstrakcji i wymiany jonowej; inżynieria reakcji chemicznych: badania kinetyki reakcji, procesy katalityczne, modelowanie reaktorów chemicznych dla procesów homo- i heterogenicznych; ochrona środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska wodnego, usuwanie zanieczyszczeń z powietrza.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję