Podstrona: Baza Ekspertów / Eksperci PRz / Strona: 2

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Jacek Lubczak, prof. dr hab. inż.

Reakcje z udziałem oksiranów i węglanów alkilenowych, otrzymywanie polieteroli do termoodpornych tworzyw poliuretanowych, roztwarzanie trudno rozpuszczalnych związków azacyklicznych w celu zwiększenia ich reaktywności.

Joanna Nizioł, dr hab.

Nauki chemiczne: spektrometria mas (MALDI MS, LDI-MS, LC-ESI/ToF-MS), obrazowanie MS, biomarkery nowotworowe, wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza związków małocząsteczkowych, lipidomika, metabolomika

Mariusz Oleksy, prof. dr hab. inż.

Inżynieria materiałów polimerowych: nanonapełniacze, nanokompozyty; przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Andrzej Pacana, prof. dr hab. inż.

Zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS)

Dorota Papciak, dr hab. inż.

Ochrona wód, uzdatnianie wody do celów pitnych, biotechnologie w procesach uzdatniania wody, usuwanie związków azotowych i organicznych metodami fizyczno-chemicznymi i biologicznymi.

Roman Petrus, prof. dr hab. inż.

Inżynieria chemiczna: wymiana masy płyn-płyn, płyn–ciało stałe; procesy absorpcji, adsorpcji, ekstrakcji i wymiany jonowej; inżynieria reakcji chemicznych: badania kinetyki reakcji, procesy katalityczne, modelowanie reaktorów chemicznych dla procesów homo- i heterogenicznych; ochrona środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska wodnego, usuwanie zanieczyszczeń z powietrza.

Paweł Rokicki, dr inż.

nowe technologie, fizyka fotonowa

Tomasz Ruman, prof. dr hab. inż.

Chemia bioorganiczna; zaawansowane pomiary i analizy NMR; metoda MALDI MS; SALDI MS; kompleksy paramagnetyczne; obrazowanie MS. Spektrometria mas, analiza instrumentalna, biomarkery nowotworowe.

Elżbieta Sitarz-Palczak, dr inż.

Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku.

Daniel Słyś, prof. dr hab. inż.

Systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, zagospodarowanie wód opadowych, optymalizacja systemów kanalizacyjnych, modelowanie numeryczne systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję